Välkommen till Sverige

Nu fattas de avgörande besluten om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Välkommen till Sverige görs av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet REMESO.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Sunday Jan 22, 2023

I det här specialavsnittet av Välkommen till Sverige berättar två av initiativtagarna till Asylkommissionen, professor Anna Lundberg och aktivisten Sanna Westin om projektets syfte, mål och resultat. Vi hör även från Umed Sultanov, som kom till Sverige för 12 år sedan och som sedan dess lever med ett utvisningsbeslut som är omöjligt att verkställa. 
Asylkommissionen var ett gränsöverskridande forskningsprojekt som pågick mellan 2019 och 2022. Det är ett unikt samverkansprojekt som förenat civilsamhälle, forskare och professionella för att studera grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige mellan 2015 och 2017. 
Du hittar Asylarkivet, tidslinjen och övriga forskningsresultat på Asylkommissionens hemsida: https://asylkommissionen.se/
Inspelning och produktion av det här avsnittet finansierades av Centralförbundet för socialt arbete. 
 

Vad händer efter valet?

Saturday Sep 10, 2022

Saturday Sep 10, 2022

I det sista avsnitt av Välkommen till Sverige pratar vi om vad som ska hända med Sveriges asyl- och flyktingpolitik efter valet. Vi återknyter även till massflyktsdirektivet och frågar oss om och i vilken utsträckning man på EU-nivå kommer att förlänga direktivet nästa år. 
Med oss för att diskutera de här frågorna har vi Stefan Jonsson, professor i etnicitet och biträdande föreståndare för forskningsinstitutet REMESO och Alex Voronov, ukrainakännare och ledarskribent med utrikesfokus på Liberala nyhetsbyrån (LNB). 
Välkommen till Sverige spelas in i Arenagruppens poddstudio. 
Programledare är Lisa Pelling, producent är Amanda Sonesson. 

Friday Jul 22, 2022

Hur ska vi förstå framtidens migrationsutmaningar?Vilka långsiktiga perspektiv bör dagens politiker och beslutsfattare ta till sig?
Idag domineras den migrationspolitiska debatten av flyktingsituationen som orsakats av kriget i Ukraina. Men migration är i allt högre utsträckning också en säkerhetspolitisk fråga, där framtvingad migration används som påtryckningsmedel i konflikter, och som ett vapen i hybridkrigföring. Samtidigt vet vi att klimatförändringarna kommer att driva allt fler människor på flykt. Och vi lever på en kontinent och i en del av världen med en åldrande befolkning, och där migration från andra delar av världen därför blir en allt viktigare pusselbit i att klara kompetensförsörjningen. Hur arbetskraftsrörligheten mellan de nordiska länderna ska underlättas och främjas var ett tema för årets State of the Nordic Region.
Lyssna på det här seminariet som arrangerades av Nordiska ministerrådet, Nordregio, Nordforsk och Nordens välfärdscentrum tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé och Fores. Medverkar gör Larysa Vakoliuk, skräddare från Ukraina, som nu bor i Uppsala, Henrik M. Nordentoft, UNHCR:s representant i de nordiska och baltiska länderna, Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé, Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert på Tankesmedjan Fores och Patrik Oksanen, Senior Fellow på tankesmedjan Fri Värld samt säkerhetspolitisk rådgivare Fores. Samtalet modereras av Helena Lagercrantz. 

Monday Jul 18, 2022

Europas mottagande av flyktingar från Ukraina har varit välkomnande och generöst – trots många länders restriktiva flyktingpolitik. Så även från Sveriges sida. Men nu gör vi skillnad på asylsökande utifrån varifrån de kommer. Hur rimmar det med asylrätten? Och vad säger det om oss och vår politik?
Lyssna på det här seminariet som arrangerades av studieförbundet Bilda under Almedalsveckan. Medverkar gör Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd, Mårten Löfberg, generalsekreterare, Asylrättscentrum, Lisa Pelling, chef tankesmedjan Arena Idé och Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket. Samtalet modereras av journalisten Anna Lindman. 

Friday Jul 15, 2022

I det elfte avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi dagersättning, alltså det ekonomiska stöd som man som flykting under massflyktsdirektivet kan ha rätt till. Nivåerna för dagersättning har inte ändrats sen 1994 och idag är Sverige det land i norra Europa med lägst ersättningsnivåer. Frågan är, klarar man sig på 61 kronor om dagen?
Med oss för att diskutera de här har vi Tomas Alvarsson, jurist med fokus på socialjuridiska frågor från Asylrättscentrum och Åsa Paborn, VD för Stockholms stadsmission, som bl.a. samordnar stödinsatser för  flyktingar som inte får ekonomin att gå ihop. 
Välkommen till Sverige spelas in i Arenagruppens poddstudio. 
Programledare är Lisa Pelling, producent är Amanda Sonesson. 

Friday Jul 01, 2022

I det tionde avsnittet av Välkommen till Sverige anlägger vi ett jämställdhetsperspektiv på flyktingmottagande. Det är ett välkänt faktum att krig och flykt innebär olika risker och utmaningar för kvinnor, män och barn. Vi vet även att krig och konflikt är något som slår extra hårt mot sårbara grupper som HBTQI-communities - både i de krigsdrabbade områdena och på flykt. 
Med oss för att diskutera de här frågorna har vi Clara Berglund, ordförande för Sveriges kvinnoorganisationer och Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL och offentligt biträde för HBTQI-personer. 
 
Välkommen till Sverige spelas in i Arenagruppens poddstudio. 

Saturday Jun 25, 2022

I det nionde avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi om arbetsmarknadens parter och vilken roll arbetsgivare och fackförbund kan spela för nyanländas integrering på arbetsmarknaden. Vilket ansvar har arbetsgivare för att se till att nyanlända anställs med schyssta villkor och vad kan facket göra för att underlätta integreringen? 
Med oss för att diskutera de här frågorna har vi Catharina Bildt Grape, migrations- och arbetsmarknadsexpert på Företagarna, Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef och chefsekonom på Sveriges Ingenjörer och Anders Neergaard, professor vid Linköpings universitet som bl.a. fokuserat sin forskning på migration och den svenska modellen. Anders Neergaard är även föreståndare för forskningsinstitutet REMESO. 

Saturday Jun 18, 2022

I det åttonde avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi familjeåterförening. Hur ser de gällande regler för återförening ut? Och hur påverkas de som nu kommit hit under massflyktsdirektivet av dessa regler? Hur mår familjer som splittras av krig och nationsgränser? 
Med oss för att diskutera de här frågorna har vi Alexandra Segenstedt,  migrationsexpert och sakkunning på Röda Korset, samt Anna Lundberg, professor vid Linköpings universitet och forskningsledare för Asylkommissionen. Asylkommissionen bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Friday Jun 03, 2022

I det sjunde avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi ekonomi och solidaritet. Hur ser sambandet ut mellan Sveriges ekonomi och  flyktingmottagande? Är det brist på pengar eller reella resurser som avgör på vilket sätt som Sverige välkomnar flyktingar? Och har vi råd med solidaritet? 
Med oss för att diskutera de här frågorna har vi Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid forskningsinstitutet REMESO vid Linköpings universitet och som bl.a. skrivit boken Migrationsmyten - sanningen om flyktinginvandringen och välfärden ett nytt ekonomiskt paradigm (2021). 
 

Thursday May 26, 2022

I det sjätte avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi om hälsa- och sjukvård. Vilken rätt till vård har nyanlända som kommer till Sverige? Vad innebär vård som inte kan anstå och vilka möjligheter har vi att hjälpa de som traumatiserats av krig och konflikt. 
Med oss har vi Sabina Gusic, psykolog med doktorsexamen vid Lunds universitet och som specialiserat sig på traumapsykologi för barn och ungdomar med erfarenhet av migration/flykt. Samt Anne Sjögren, pensionerad distriktssköterska och sammankallande i Rätt till vård-initiativet, medgrundare till Rosengrenska i Göteborg och tidigare anställd av Röda Korset i Göteborg för att ge vård till papperslösa. 
Jonas Ludvigsson och Andrii Lobodas studie som nämns i början av programmet hittar du här.
 

Image
En podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet REMESO
Arena Idé är en fackföreningsnära partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati.
REMESO är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013