Välkommen till Sverige

Nu fattas de avgörande besluten om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Välkommen till Sverige görs av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet REMESO.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

2 days ago

I det nionde avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi om arbetsmarknadens parter och vilken roll arbetsgivare och fackförbund kan spela för nyanländas integrering på arbetsmarknaden. Vilket ansvar har arbetsgivare för att se till att nyanlända anställs med schyssta villkor och vad kan facket göra för att underlätta integreringen?  Med oss för att diskutera de här frågorna har vi Catharina Bildt Grape, migrations- och arbetsmarknadsexpert på Företagarna, Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef och chefsekonom på Sveriges Ingenjörer och Anders Neergaard, professor vid Linköpings universitet som bl.a. fokuserat sin forskning på migration och den svenska modellen. Anders Neergaard är även föreståndare för forskningsinstitutet REMESO. 

Saturday Jun 18, 2022

I det åttonde avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi familjeåterförening. Hur ser de gällande regler för återförening ut? Och hur påverkas de som nu kommit hit under massflyktsdirektivet av dessa regler? Hur mår familjer som splittras av krig och nationsgränser?  Med oss för att diskutera de här frågorna har vi Alexandra Segenstedt,  migrationsexpert och sakkunning på Röda Korset, samt Anna Lundberg, professor vid Linköpings universitet och forskningsledare för Asylkommissionen. Asylkommissionen bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Friday Jun 03, 2022

I det sjunde avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi ekonomi och solidaritet. Hur ser sambandet ut mellan Sveriges ekonomi och  flyktingmottagande? Är det brist på pengar eller reella resurser som avgör på vilket sätt som Sverige välkomnar flyktingar? Och har vi råd med solidaritet?  Med oss för att diskutera de här frågorna har vi Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid forskningsinstitutet REMESO vid Linköpings universitet och som bl.a. skrivit boken Migrationsmyten - sanningen om flyktinginvandringen och välfärden ett nytt ekonomiskt paradigm (2021).   

Thursday May 26, 2022

I det sjätte avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi om hälsa- och sjukvård. Vilken rätt till vård har nyanlända som kommer till Sverige? Vad innebär vård som inte kan anstå och vilka möjligheter har vi att hjälpa de som traumatiserats av krig och konflikt.  Med oss har vi Sabina Gusic, psykolog med doktorsexamen vid Lunds universitet och som specialiserat sig på traumapsykologi för barn och ungdomar med erfarenhet av migration/flykt. Samt Anne Sjögren, pensionerad distriktssköterska och sammankallande i Rätt till vård-initiativet, medgrundare till Rosengrenska i Göteborg och tidigare anställd av Röda Korset i Göteborg för att ge vård till papperslösa.  Jonas Ludvigsson och Andrii Lobodas studie som nämns i början av programmet hittar du här.  

Friday May 20, 2022

I det femte avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi om skolan. Hur är det att komma som nyanländ till en skola i ett helt nytt land? Vilken rätt har ukrainska flyktingbarn att ens gå i skolan? Vilka skolor har skyldighet att ta emot dem? Och vad krävs för att undvika segregation? Med oss har vi Therese Winqvist, utbildningsråd på Skolverket, Johan Enfeldt, politiskt engagerad debattör och ledarskribent på Dagens Arena, även aktuell med boken Vad får du för skolpengarna? (2022). Monica Johansson, docent på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och som just nu medverkar i forskningsprojektet Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden, samt Anders Digné, rektor på Kastellskolan i Härnösand. 

Thursday May 19, 2022

I det fjärde avsnittet av Välkommen till Sverige gör vi gemensam sak med Folkbildningspodden och pratar om folkbildningens roll för språkinlärning, gemenskap och integration för de som kommer som nyanlända till Sverige. Ola Bo Larsson, vanligtvis programledare för Folkbildningspodden samtalar med Agrita Martinsone, rektor på Litorina folkhögskola i Karlskrona, och som stått på kajen när färjorna anländer från Polen och välkomnat ukrainare. Och Therese Andersson, som jobbar på Folkuniversitetet i Stockholm, där 200 ukrainare redan hunnit skriva in sig på svenska språkkurser. 

Saturday May 07, 2022

I det tredje avsnittet av Välkommen till Sverige pratar vi utbildning och arbetsmarknad. Hur ska de nyanlända komma i arbete? Vad är viktigast, ett arbete, eller rätt arbete?  Med oss har vi Adnan Habibija, utredare på LO, Shawn Mendes, enhetschef på Universitets- och högskolerådet och Anastasiia Klonova, ansvarig för Beetroot Academy i Sverige. I slutet av programmet har vi även klippt in en kort intervju med Pelle Sunvisson, förhandlare och tolk på SAC och författare till böckerna Svarta bär (2021) och Svenska palmen (2021) och som bygger på hans erfarenheter som rysktalande wallraffare på den svenska svartjobbsmarknaden. 

Friday Apr 29, 2022

I det andra avsnittet av Välkommen till Sverige, pratar vi bostäder. Var ska de som nu flyr från Ukraina bo när det kommer till Sverige? Vad spelar bostaden för roll för integration och segregation?  Med oss har vi Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen, Martin Grander, biträdande lektor på institutionen för urbana studier vid Malmö universitet samt Åsa Eriksson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och f.d. kommunalråd i Norberg, en av de kommuner i Sverige som tog emot flest flyktingar per capita 2015.

Friday Apr 22, 2022

I det första avsnittet av Välkommen till Sverige, en ny podcast som görs av Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet Remeso, tittar vi närmare på massflyktsdirektivet, ett direktiv som inrättades av EU i kölvattnet av 90-talets krig på Balkan och som nu för första gången aktiverats av EU:s medlemsstater.  I ett samtal som modereras av Arena Idés chef Lisa Pelling pratar vi med Ola Henrikson, regiondirektör för det internationella migrationsorganet IOM, om bakgrunden till massflyktsdirektivet som infördes under Sveriges EU-ordförandeskap 2001. Vi diskuterar även dess rättsliga och praktiska innebörd med Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket, samt vad forskningen kan bidra med med Stefan Jonsson från Remeso. 

Image
En podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet REMESO
Arena Idé är en fackföreningsnära partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati.
REMESO är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean